Polish Phrases! Lots! Login to Kupika  or  Create a new account 
 


 

Polish Phrases! Lots!


11 July 2007, 03:37 PM   #1
Guest Poster
How are you?- Jak się masz? or Co słychać?

Good Morning-  Dzień dobry

Good Evening- Dobry wieczór

Good Night- Dobranoc

Hello- Witaj

Bye, see you- Do widzenia, do zobaczenia

Thanks You- Dziękuję

Your Welcome- ProszęPlease- Proszę

How old are you?- Ile masz lat? 

I’m 27- Mam 27 lat 
	
I love you- Kocham Cię 

I like you- Lubie Cię 

I miss you- Tęsknię za Tobą 

I don’t understand- Nie rozumiem 

Brother- Brat
Sister- Siostra 

I speak Polish- Mówię po polsku

I speak English- Mówię po angielsku 

You look hot!- Wyglądasz super! 

You are so beautiful- Jesteś tak piękna 

Are you OK?- Wszystko dobrze? 

I have to go now- Muszę już iść 

I’m in love with you (about a male)- Jestem w Tobie zakochany

I’m in love with you (about a female)- Jestem w Tobie zakochana 

I don’t like you- Nie lubię Cię

6 August 2007, 02:40 AM    #2
The Founder
Joined: 27 May 2007
Posts: 8
Witaj

Dziękuję for posting!!!

And unfortunatelly Muszę już iść 
Is brother really brat???

If not SOOO FUNNY!!!


No Privileges
Only privileged members of this club can post a reply.

Join this club
All times are GMT. The time now is 04:54 PM.


About Kupika    Contact    FAQs    Terms of Service    Privacy Policy    Online Safety
Copyright © 2005-2012