artyfarty's profile Login to Kupika  or  Create a new account 
 » give a hug!
artyfarty  
19 F Iceland
speaks English
Last login: 15 January 2011
 
KupiCredit: 0
Sent comments: 0
Received comments: 0
Profile views this month: 0
Member since: 25 May 2008
 live everyday. like there is no tomorrow :*
ASLFKSKLGLSKDGÆLKSGLKSÆGLKSÆL
KGÆLSKGLSKGÆLSKGSLKDÆGLKSÆLGKSÆGLKÆSDLKGÆSKGÆSLKGÆLSKDGÆLKS 
DÆKGSÆ
LGKSÆKGÆLSKDGÆSKLDGSKLGÆSKDGÆKSLGÆLSKDÆLKSGÆLKSGÆLKSGLKDÆSG
LKSLGKSÆLKGÆSLKG  ÆSLKG 
ÆSLKDGÆSLKGÆLSKGÆLSKÆGLKSDÆGLKSLGKSLKDGL SKGÆLRG  
ROGNFDJLLSGKÆSDLKGSLÆKGÆSLKGLSKGÆLKDGKRLÆGKSÆLKSDGLKSDÆGKSÆLKGSÆLGKSGKGKGGKGKGKGKGKKGKSSDLDLSDFSLÆFSLÆSDFLDLÆ
LFDFSLÆKFSDKLFSDLKSFDSFÆLFÆLFDLÆDLFÆSKDFLÆKSÆFLKSLFKSÆLDKFÆSLKFÆLKSDFÆLKSFÆLKÆ
LKSFÆ LKSÆLFK ÆSLKFÆLSKDF ÆLKSFÆ LKSÆDFL KSÆLKF SÆLKF
SÆLKFÆSLKDFIUSJ LSKJFJFJFJ J J JJ J JFLÆSKD FLÆKS ÆLKSFÆ
LKSÆLDKF ÆSKLF ÆSLKF ÆSLKF ÆLKS FKL ÆLKÆK ÆLKF KS SLJSKGJS
SLKJFLKSJG FLSKJFSLKJ SLK SLKJFS LLKDJ SLFKJSLKDFJ SLSKJF SKLFJSFLKSuper!


Q&A Section   
hellawaits 25 May 08  
yay iceland!  :D
 
artyfarty 26 May 08  
oh yeah !
 
Ask artyfarty:    

About Kupika    Contact    FAQs    Terms of Service    Privacy Policy    Online Safety
Copyright © 2005-2012