Aisufaia's profile Login to Kupika  or  Create a new account 
 » give a hug!
Aisufaia  
23 F Japan
speaks Japanese and German, Standard and Vietnamese
Last login: 15 August 2010
 
KupiCredit: 0
Sent comments: 3
Received comments: 0
Profile views this month: 0
Member since: 16 July 2010
Watashi no namae wa hanada to watashi wa 15-saidesu. Watashi wa hijō
ni ōku no hitobito, hijō ni hairyo ni amaidesu. Watashi wa megane o
kakete byōga o tanoshimu... Ni mo kakawarazu, watashi wa mausu de
byōga ikutsu ka no mondai ga aru. Watashi wa chairo no me to
kyarameru-shoku no kami o shita. Watashi wa hontōni ōku no atarashii
tomodachi o tsukuru koto o kitai shi, watashi wa hijō ni eigo o
hanasu koto ga dekimasen gomen'nasai. Shite kudasai mm no watashi o
chatto ni go kibō no baaiCute


Q&A Section   
No Q&A pair has been posted.
Ask Aisufaia:    
    

About Kupika    Contact    FAQs    Terms of Service    Privacy Policy    Online Safety
Copyright © 2005-2012